• Güvenlik asla incitmez
    iş kazaları acı verir.

  • İşverenler, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için
    gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

  • İşverenler, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için
    gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Firmamız, 2004 tarihinde özel sektör ve 25 yıllık ÇSGB müfettişlik deneyimliği ile 17 yıllık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev yapmış işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda... Devamı

İş Sağlığı Hizmetleri

İşyeri işçilerinin vizite, tedavi, koruyucu hekimlik ve danışmanlık vb.
işyeri hekimliği görevlerinin yerine getirilmesi..

İş Güvenliği Hizmetleri

İşyeri işçilerinin vizite, tedavi, koruyucu hekimlik ve danışmanlık vb. işyeri hekimliği görevlerinin yerine getirilmesi..

Danışmanlık Hizmetleri

İşyeri işçilerinin vizite, tedavi, koruyucu hekimlik ve danışmanlık vb. işyeri hekimliği görevlerinin yerine getirilmesi..